Advokatfirman Montgomery AB | Arbetsrätt & Avtalsrätt | Rådmansgatan 18, 114 25 Stockholm | tel. 08-654 59 40 | fax 08-654 26 12 | info@montgomery.se

swe | eng

Arbetsrätt

Advokatfirman bistår huvudsakligen företag i arbetsrätt som är omfattande och ofta svårtillgänglig. Problem och lösningar ser olika ut beroende på bolagets storlek, struktur och arbetssätt. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare påverkas av såväl subjektiva som objektiva omständigheter. Det kräver insikt i såväl samarbetets beståndsdelar som olika samarbetsformer.

Avtalsrätt

Varje samarbete, oavsett form, behöver en reglering. Det kan vara samarbete om aktieägande, anställning, varor eller tjänster, agentur, kommission, mm. Fungerar inte samarbetet leder det till oönskade och inte sällan kostsamma konsekvenser.

Förhandling och Tvister

I de flesta sammanhang är resultatet av din strävan beroende av hur du lyckas förhandla med din med- eller motpart. Det krävs kunskap och erfarenhet för att nå framgång i förhandlingar.